Dienstleistungen

Die TheraSuit-Methode ist eine intensive körperliche Übung, die auf den Kunden zugeschnitten ist. Die Übung wird in einem "Käfig" durchgeführt, in dem wir den Patienten in verschiedene Positionen bringen und ausgewählte Muskelgruppen gezielt stärken können. Dank der Erleichterung kann der Patient eine selstständige Bewegung erleben. Die TheraSuit-Methode bietet auch nicht gehenden Personen die Möglichkeit zu erleben, wie es ist, "zum ersten Mal auf eigenen Beinen zu stehen". Das Programm umfasst einen speziellen Therasuit-Anzug, der während der Therapie ein externes Stützgerüst für Patienten mit neurologischen Störungen bildet. Es optimiert die Haltung, wodurch der Klient die richtigen Bewegungsmuster lernen kann. Das Outfit wurde für Kinder von 2,5 Jahren bis zum Erwachsenenalter entwickelt.

O metodě, indikace, kontraindikace

Metoda byla patentovaná v roce 2002 manželským párem Richardem a Izabelou Koscielny v USA. Oba jsou nadšení fyzioterapeuti, rodiče dítěte s DMO a zároveň majitelé organizace Therasuit LLC company. Originální obleky Therasuit jsou vyráběné v USA a distribuované již zmíněnou firmou do celého světa.

Speciální oblek i metoda byla vyvinuta díky ruským vědcům, kteří zkoumali možnosti jak lze zamezit poškozování pohybového systému kosmonautů (svalová atrofie, osteoporóza) z důvodu snížené gravitace při dlouhých cestách vesmírem. Zdokonalením metody v Michiganu vznikl nový způsob terapie – „kosmický obleček„

Speciální oblek vytváří semidynamickou „ortézu“, která je pevná a zároveň pružná, neomezující dýchání. Nabízí odlehčení i fixaci, a tím umožňuje terapii ve vertikální poloze. Klient není pouze pasivním příjemcem, ale aktivním článkem terapie.

Cílem terapie je redukce přetrvávajících patologických reflexů a tvorba a fixace fyziologických svalových synergií (nových, správných pohybových vzorů). Svalové dysbalance klientů způsobují také deficity v propriocepci (tlakové vnímání na úrovni svalů, kloubů a šlach). Informace z těchto bazálních receptorů zpracovává vestibulární systém a vyhodnocuje odpověď. Na základě zjištěných deficitů koriguje svalový tonus, prostorové držení těla i rovnováhu.

Neurorehabilitace vybavení

TheraSuit obleček

je měkký, proprioceptivní oblek, tvořícípružnou oporu klientům s neurologickými poruchami. Je tvořen čepicí, vestou, šortkami, chrániči kolen a speciálně upravenou obuví. Jednotlivé části obleku jsou vzájemně propojeny elastickými gumičkami. Pomocí systému elastických gum se staví klientovo tělo co nejblíže normálu. Zajišťujeaktivaci a relaxaci cílených svalových skupin, přičemž je nutné přesné nastavení a simulace tahů svalů pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.

Universal Excercise Unit (UEU)

univerzální cvičební jednotka „v kleci“ s pružnými lany umožňuje polohování klienta, jeho stabilizaci v sedu i ve stoji, cvičení na lůžku, chůzi na pásu apod. Součástí klece jsou kolejnice zvyšující možnosti variability cvičení.

TheraSuit-Therapieverfahren

 • Diagnose
 • Aufwärmübungen und Tiefenmassage
 • Spannungsreduzierung, sensorische Integrationstechniken
 • Neuromobilisierung der oberen und unteren Extremitäten
 • Reduktion pathologischer Bewegungsstereotypen
 • Stereotypen neuer physiologischer üben und stärken
 • Fixierung von Bewegungsmustern durch Quantifizierung
 • Statische und dynamische Stabilisierung des Bewegungsapparates
 • Gleichgewichtsübungen, Gehübungen und Selbstversorgung

Přínos terapie TheraSuit

 • Poskytuje hlubokou propriocepci
 • Znovu posiluje /resetuje CNS
 • Obnovuje ontogenetický vývoj
 • tonická flexe
 • aktivace svalů jádra nezbytných pro stabilizaci
 • Poskytuje externí aktivaci svalů pro stabilizaci
 • Normalizuje svalový tonus
 • Obnovuje těžiště
 • Snižuje hypertonicitu
 • Ovlivňuje vestibulární systém
 • Aktivuje posturální svaly
 • Mění biomechanické postavení
 • Poskytuje dynamickou nápravu
 • Napravuje stereotyp chůze
 • Zlepšuje rovnováhu a koordinaci
 • Ovlivňuje nekontrolované ataktické, athetické a dystonické pohyby
 • Zlepšuje povědomí o vlastní těle a (jeho poloze v) prostoru
 • Podporuje kontrolu hlavy a trupu
 • Napomáhá zvýšení hustoty kostní tkáně pomocí dynamické aktivity svalů
 • Rozvíjí orofaciální svalstvo a oromotoriku - svalové skupiny umožňující jedinečnou, specificky lidskou funkci, a tou je řeč