Služby

Individuálně zaměřenou terapií a prostřednictvím nejnovějších rehabilitačních prostředků, se snažíme co nejvíce zmírňovat přímé i nepřímé důsledky dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu klienta. Naším cílem je dosáhnout nebo udržet optimální fyzickou, smyslovou, psychickou a sociální úroveň a podpořit vyšší samostatnost klienta.

Po konzultaci a vyšetření odborným lékařem vypracujeme individuální terapeutický plán na základě komplexního kineziologického rozboru.Uplatňujeme vysoce profesionální  přístup, specilizované rehabilitační metody a doplňkově masérské techniky a infrasaunu. Doporučíme vhodnou ergonomii pohybu a provedeme instruktáž k  individuální autoterapii. U neurologických pacientů můžeme využít kombinace vhodných metod a zejména novou metodu „TheraSuit Method“, díky které dojde k aktivaci dosud nepoužívaných svalových skupin a naopak k uvolnění přetížených svalů.

Obrázek galerie 1
nerorehab.