Služby

Chodidla jsou základním stavebním kamenem pro posturu i pohyb. Jejich anatomický tvar a funkce určuje schopnost adaptace na statické i dynamické zatížení našeho pohybového aparátu. Různé vady chodidel vznikají již v průběhu vývoje. Nedokonalá péče o nohy v době růstu a používání nesprávné obuvi může podpořit a zafixovat odchylky od správného postavení. U jedinců s patologickým postavením nohou pak dochází k nepřiměřenému přetěžování kloubů, vazů a svalů. Na základě správného nastavení chodidla a kotníků dosáhneme optimálního zatížení ve vyšších nosných kloubech a etážích, jako jsou kolena, kyčle a celý osový orgán (pánev, páteř a hlava), snížíme jejich přetěžování a opotřebovávání se.

Na základě podoskopického vyšetření jsou doporučena vhodná cvičení, pohybové aktivity a režimová opatření (např. doporučení ortopedických vložek, bot a jiných pomůcek ve spolupráci s místními protetickými zařízeními). Cílem vyšetření a následné léčby je dosáhnout co nejoptimálnějšího postavení chodidel, které se odrazí v celkovém držení těla.