Služby

V lokomočním centru jsme vytvořili speciální motivační senzorickou dráhu, kterou klienti prochází v kosmickém oblečku s dopomocí, samostatně nebo projíždějí na invalidním vozíku. Senzorické pomůcky umístěné po stranách této dráhy je zábavnou formou motivují k dotyku, prozkoumání a pohybu vpřed. Pokud počasí dovolí, využíváme k terapiím velmi oblíbenou venkovní rehabilitační pomůcku - bosý chodník.

Tato terapie rozvíjí u dětí formou zábavného aktivního hraní jejich nezralou nebo nedostatečně diferencovanou nervovou soustavu. Jedná se o nabídku aktivit, které si dítě vybere samo, aby ho aktivita bavila. Na základě dobrovolnosti můžeme okamžitě pozorovat zlepšené chování. Zdravý mozek si smyslovou integraci vytváří samovolně. Naproti tomu mozek, který byl nepříznivě zasažen, potřebuje více podnětů, aby došlo k normalizaci vlastního smyslového vnímání. SID (smyslová integrační dysfunkce) je neurologická porucha, při které mozek není schopen přesně zpracovávat některé informace, které obdržel prostřednictvím smyslů. Tato dysfunkce se projevuje u velké části klientů s neurologickým onemocněním.

Senzomotorické terapie založené na senzorické integraci a výchově mají nesporný vliv na celkový vývoj osobnosti jedince. Vše, co lze vnímat smysly, podněcuje naše tělo k aktivitě, tedy i k získávání nových motorických dovedností, které si obzvláště osoby s kombinovaným postižením osvojují velmi obtížně a pomalu. Senzomotorická výchova, která se opírá především o smyslové vnímání, preferuje přímý kontakt pacientů se skutečností. Využívá a rozvíjí zrak, sluch, čich, chuť, hmat.

chodník
chodník 2
senzomotorika
senzomotorika 2