Služby

Therasuit Method je intenzivní fyzické cvičení ušité na míru klienta. Cvičení se provádí v „kleci“, kde můžeme nastavit klienta do různých poloh a cíleně posilovat vybrané svalové skupiny. Díky odlehčení může klient prožít nezávislý pohyb. TheraSuit metoda nabízí i dosud nechodícím jedincům možnost zažít pocit, jaké to je „poprvé se postavit na vlastní nohy“. Součástí programu je speciální oblek Therasuit, který při terapii tvoří vnější podpůrnou kostru pacientům s neurologickými poruchami. Optimalizuje držení těla, které následně umožňuje klientovi naučit se správné pohybové vzory. Obleček byl vyvinut pro děti od 2,5 let až do dospělosti.

O metodě, indikace, kontraindikace

Metoda byla patentovaná v roce 2002 manželským párem Richardem a Izabelou Koscielny v USA. Oba jsou nadšení fyzioterapeuti, rodiče dítěte s DMO a zároveň majitelé organizace Therasuit LLC company. Originální obleky Therasuit jsou vyráběné v USA a distribuované již zmíněnou firmou do celého světa.

Speciální oblek i metoda byla vyvinuta díky ruským vědcům, kteří zkoumali možnosti jak lze zamezit poškozování pohybového systému kosmonautů (svalová atrofie, osteoporóza) z důvodu snížené gravitace při dlouhých cestách vesmírem. Zdokonalením metody v Michiganu vznikl nový způsob terapie – „kosmický obleček„

Speciální oblek vytváří semidynamickou „ortézu“, která je pevná a zároveň pružná, neomezující dýchání. Nabízí odlehčení i fixaci, a tím umožňuje terapii ve vertikální poloze. Klient není pouze pasivním příjemcem, ale aktivním článkem terapie.

Cílem terapie je redukce přetrvávajících patologických reflexů a tvorba a fixace fyziologických svalových synergií (nových, správných pohybových vzorů). Svalové dysbalance klientů způsobují také deficity v propriocepci (tlakové vnímání na úrovni svalů, kloubů a šlach). Informace z těchto bazálních receptorů zpracovává vestibulární systém a vyhodnocuje odpověď. Na základě zjištěných deficitů koriguje svalový tonus, prostorové držení těla i rovnováhu.

Neurorehabilitace vybavení

TheraSuit obleček

je měkký, proprioceptivní oblek, tvořícípružnou oporu klientům s neurologickými poruchami. Je tvořen čepicí, vestou, šortkami, chrániči kolen a speciálně upravenou obuví. Jednotlivé části obleku jsou vzájemně propojeny elastickými gumičkami. Pomocí systému elastických gum se staví klientovo tělo co nejblíže normálu. Zajišťujeaktivaci a relaxaci cílených svalových skupin, přičemž je nutné přesné nastavení a simulace tahů svalů pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.

Universal Excercise Unit (UEU)

univerzální cvičební jednotka „v kleci“ s pružnými lany umožňuje polohování klienta, jeho stabilizaci v sedu i ve stoji, cvičení na lůžku, chůzi na pásu apod. Součástí klece jsou kolejnice zvyšující možnosti variability cvičení.

Postup terapie TheraSuit

 • Diagnostika
 • Zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání
 • Redukce napětí, senzorické integrační techniky
 • Neuromobilizace horních a dolních končetin
 • Redukce patologických pohybových stereotypů
 • Procvičování a zpevňování stereotypů nových fyziologických
 • Fixace pohybových vzorců kvantifikací
 • Statická i dynamická stabilizace pohybového aparátu
 • Balanční cvičení, nácvik chůze a soběstačnosti

Přínos terapie TheraSuit

 • Poskytuje hlubokou propriocepci
 • Znovu posiluje /resetuje CNS
 • Obnovuje ontogenetický vývoj
 • tonická flexe
 • aktivace svalů jádra nezbytných pro stabilizaci
 • Poskytuje externí aktivaci svalů pro stabilizaci
 • Normalizuje svalový tonus
 • Obnovuje těžiště
 • Snižuje hypertonicitu
 • Ovlivňuje vestibulární systém
 • Aktivuje posturální svaly
 • Mění biomechanické postavení
 • Poskytuje dynamickou nápravu
 • Napravuje stereotyp chůze
 • Zlepšuje rovnováhu a koordinaci
 • Ovlivňuje nekontrolované ataktické, athetické a dystonické pohyby
 • Zlepšuje povědomí o vlastní těle a (jeho poloze v) prostoru
 • Podporuje kontrolu hlavy a trupu
 • Napomáhá zvýšení hustoty kostní tkáně pomocí dynamické aktivity svalů
 • Rozvíjí orofaciální svalstvo a oromotoriku - svalové skupiny umožňující jedinečnou, specificky lidskou funkci, a tou je řeč