Novinky

Aktuální provoz Jitrocele od 1.11.2020
I když jsou zavřené školy a omezuje se poskytování různých služeb,  zdravotních rehabilitací se zatím omezení netýkají.  Pracujeme stále na plný provoz, i když zaznamenáváme snížení poptávky cca o 10% .  Uvolněné termíny můžete využít,   kontaktujte naši recepci a  zjistěte si volné termíny.

Opatření Jitrocele během nouzového stavu.
Děláme vše pro to, abyste se u nás i během aktuální COVID pandemie cítili bezpečně. Zaměstnanci Jitrocele používají FFP3 nanoroušky, pravidelně dezinfikujeme rehabilitační pomůcky po každé terapii a denně dezinfikujeme podlahy, dveře a hygienická zařízení. Navíc jsme přidali ozónovou dezinfekci všech místností a chodeb. Všechny prostory jsou tak minimálně 3x za týden dezinfikovány ozónem. Na recepci je k dispozici dezinfekce rukou a bezkontaktní teploměr. Naši pracovníci se řídí nařízeními a doporučeními MZ, zvláště v oblasti hygieny a dalších preventivních opatření.

Aktualizovali jsme obchodní podmínky.
1.1.2021 vejdou v platnost nové obchodní podmínky, které jsou uvedeny na našem webu od 20.10.2020,  obchodní podmínky budou dále veřejně dostupné na recepci naši společnosti.

Ceny pro příští rok.
Zřejmě všichni registrujete jak roste inflace,  ceny služeb, odborných školení, zdravotnického materiálu a ochranných prostředků. Za poslední rok se i zvýšily náklady na zaměstnance ve zdravotnictví a na tyto změny musíme bohužel také reagovat.  Tyto zvýšené náklady se příští rok promítnou do zvýšení cen našich služeb s platností od 1.1.2021, (zveřejněno na webu jitrocel.cz 31.10.2020).  I v roce 2021 vám budeme pomáhat se zajištěním financování podporou projektů Krajského úřadu Olomouc, DMPŽ, Odvahy darovat a dárců konkrétních rehabilitačních programů. I po zvýšení cen budou ceny neurorehabilitačních cvičení zahrnovat jak fyzioterapeuta, tak i odborného asistenta a naše ceny za hodinu neurorehabilitace budou o třetinu nižší než ceny konkurenčních zařízení, které si většinou účtují až 1.200,- Kč/hod. Ti z vás, kteří máte zájem o zařazení do těchto dotačních programů nás můžete kontaktovat na mail jitrocel@jitrocel.cz