Novinky

Po změně názvu zůstanou ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení  beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nebude mít žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.  V minu­losti uza­vřené smlouvy budou nadále platné.