Sociální podnikání - cíle a principy

Sociální podnikání vzniklo v ČR za účelem dosáhnout co nejmenší finanční závislosti subjektu na veřejných dotacích. Krédem našeho sociálního podnikání, které úspěšně provozujeme od roku 2012 je prospěch zdravotně hendikepovaných, snažíme se jim poskytnout zaměstnání v rámci sociálního podniku a zvýšit jejich začlenění do společnosti.

Sociální solidarita je dalším cílem naší společnosti, která se zaměřuje na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných spoluobčanů z Olomouckého kraje a tím přispívá ke snižování nezaměstnanosti v regionu. Napomáháme tímto ke stabilizaci Olomoucka a podílíme se na společenské odpovědnosti za místní rozvoj. V roce 2018 jsme dosáhli těchto parametrů zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním:
Q4/2017: podíl ZZ osob  57,96%
Q1/2018: podíl ZZ osob  60,16%
Q2/2018: podíl ZZ osob  65,42%
Q3/2018: podíl ZZ osob  64,58%

Naše společnost má sice statut s.r.o. a nese ekonomická rizika jako kterýkoliv jiný podnikající subjekt, ale případný zisk není primárním cílem a více než 50% případného zisku je použito na rozvoj a podporu výše zmíněných cílů zakotvených v naší zakladatelské listině.

Enviromentální princip sociálního podnikání naplňujeme dodržováním zásad enviromentálně šetrného podnikání zejména používáním ekologicky šetrných výrobků (recyklovaných tonerů a papírů, výrobků s certifikací EŠV, BIO, Fairtrade a dalších). Lokální princip sociálního podnikání plníme orientací na lokální potřeby: naši klienti/odběratelé jsou převážně z Olomouckého kraje, počet zaměstnanců s trvalým bydlištěm v Olomouckém kraji u nás tvoří vetšinu (50% +), přednostně nakupujeme od místních dodavatelů a spolupracujeme s místními subjekty, orgány místní samosprávy, Úřadem práce Olomouc, MMO, Univerzitou Palackého v Olomouci a organizacemi s podobnými společensky prospěšnými cíly jako je Dobré místo pro život, stacionář Jitro, speciální škola CREDO a další.

Jediným společníkem našeho podniku je spolek "JITRO - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí z.s.", IČ: 68148291

Novinky

 • Pomoc s financováním neurorehabilitace 2019

  7.5.2019

  Ve spolupráci s Olomouckým krajem a spolkem "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí" můžete i v roce 2019 čerpat dotaci na intenzivní neurorehabilitační terapii. Podmínkou je věk klienta do 18-ti let, trvalé bydliště v Olomouckém kraji a finanční spoluúčast klienta. Další informace k dotačnímu programu včetně výše spoluúčasti zveřejníme, jakmile nám budou tyto informace potvrzeny.  Žádost o poskytnutí dotace bude dostupná na naši recepci na přelomu května a června.  V první fázi budeme vyřizovat žádosti o financování terapií, které budou plánované na letní prázdniny.

 • Pomoc s financováním neurorehabilitace 2018

  15.10.2018

  Ve spolupráci s Olomouckým krajem a spolkem "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí" můžete čerpat dotaci až 40.000,- Kč na intenzivní neurorehabilitační terapii. Podmínkou je věk klienta do 18-ti let, trvalé bydliště v Olomouckém kraji a vaše 10% spoluúčast. Dotace je určena pro terapie poskytnuté od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle cen uvedených na oficiálních webových stránkách rehabilitačního centra. Žádost o poskytnutí dotace je dostupná na naši recepci - recepce@jitrocel.cz, telefon: 735 171 100.

 • Bosý chodník

  23.7.2018

   Vybudovali jsme novou venkovní rehabilitační pomůcku "bosý chodník". Zjednodušeně řečeno se jedná o ohraničené plochy vysypané různými přírodními materiály (kameny rozdílných tvarů a velikostí, písek, kulatina apod), po kterých se chodí naboso. Chodník je umístěn u vstupu do rehabilitace a využívají jej klienti Jitrocele při neurorehabilitačních terapiích nebo při cvičeních k eliminaci plochonoží.   

  Img_2981

 • Dobro-Golf s Klárou Spilkovou

  14.7.2018

  Dne 14.7.2018 se v krásném prostředí Golf Resortu Olomouc ve Vésce u Dolan konal charitativní golfový turnaj pořádaný ve spolupráci se spolkem dobrovolníků Dobré místo pro život. Pod záštitou a za účasti nejlepší české golfistky Kláry Spilkové.Výtěžek akce věnovali organizátoři vybraným klientům na rehabilitaci.Děkujeme

   

  Img_2978

  Img_2967

  Img_2976

  Img_2970

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Lokomoční centrum JITROCEL

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100,  +420 588 505 021

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.