TheraSuit metoda

TheraSuit je jedna z nejúčinnějších a nejmodernějších metod terapie neurologických pacientů. Laiky je pojmenovávána jako terapie v oblečku, terapie v kleci či kosmická terapie.

TheraSuit metoda nabízí i dosud nechodícím klientům možnost „poprvé se postavit na vlastní nohy“, čímž se zvýší jejich sebevědomí i možnost začlenění do společnosti. TheraSuit obleček tělo zpevní a klientovi umožní posilovat vybrané svalové skupiny a  prožít nezávislý pohyb (bez tělesné zátěže) a asistovaný pohyb (např. vstávání, lezení, chůze).  Therasuit neprovádí pohyb za jednotlivce, pouze mu napomáhá ho vytvořit správně. Pohyb je tak plynulejší, koordinovanější a pro klienta energeticky méně náročný.   Stimulující efekt oblečku přetrvává určitou dobu po aplikaci terapie. Dítě s mozkovou obrnou pro osvojení si jakéhokoliv pohybu potřebuje mnohonásobně více opakování než zdravé dítě a to mu obleček, díky možnosti déletrvající aplikace, poskytne, čímž umožní zautomatizování nového správného pohybového vzoru.

O metodě, indikace, kontraindikace:

Metoda byla patentovaná v roce 2002 manželským párem Richardem a Izabelou Koscielny v USA. Oba jsou nadšení fyzioterapeuti, rodiče dítěte s DMO a zároveň majitelé organizace Therasuit LLC company. Originální obleky Therasuit jsou vyráběné v USA a distribuované již zmíněnou firmou do celého světa.

Speciální oblek i metoda byla vyvinuta díky ruským vědcům, kteří zkoumali možnosti jak lze zamezit poškozování pohybového systému kosmonautů (svalová atrofie, osteoporóza) z důvodu snížené gravitace při dlouhých cestách vesmírem. Zdokonalením metody v Michiganu vznikl nový způsob terapie  – „kosmický obleček„

Speciální oblek vytváří semidynamickou „ortézu“, která je pevná a zároveň pružná, neomezující dýchání. Nabízí odlehčení i fixaci, a tím umožňuje terapii ve vertikální poloze. Klient není pouze pasivním příjemcem, ale aktivním článkem terapie.

Cílem terapie je redukce přetrvávajících patologických reflexů a tvorba a fixace fyziologických svalových synergií (nových, správných pohybových vzorů). Svalové dysbalance klientů způsobují také deficity v propriocepci (tlakové vnímání na úrovni svalů, kloubů a šlach).   Informace z těchto bazálních receptorů zpracovává vestibulární systém a vyhodnocuje odpověď. Na základě zjištěných deficitů koriguje svalový tonus, prostorové držení těla i rovnováhu.

TheraSuit terapie

 • TheraSuit obleček  - je měkký, proprioceptivní oblek, tvořícípružnou oporu klientům s neurologickými poruchami.  Je tvořen čepicí, vestou, šortkami, chrániči kolen a speciálně upravenou obuví. Jednotlivé části obleku jsou vzájemně propojeny elastickými gumičkami. Pomocí systému elastických gum se staví klientovo tělo co nejblíže normálu.  Zajišťujeaktivaci a relaxaci cílených svalových skupin, přičemž je nutné přesné nastavení a simulace tahů svalů pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.
 • Universal Excercise Unit (UEU) - univerzální cvičební jednotka „v kleci“ s pružnými lany  umožňuje polohování klienta, jeho stabilizaci v sedu i ve stoji, cvičení na lůžku, chůzi na pásu apod. Součástí klece jsou kolejnice zvyšující možnosti variability cvičení. 

Postup terapie TheraSuit

 • Diagnostika
 • Zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání
 • Redukce napětí, senzorické integrační techniky
 • Neuromobilizace horních a dolních končetin
 • Redukce patologických pohybových stereotypů
 • Procvičování a zpevňování stereotypů nových fyziologických
 • Fixace pohybových vzorců kvantifikací
 • Statická i dynamická stabilizace pohybového aparátu
 • Balanční cvičení, nácvik chůze a soběstačnosti

 Přínos terapie  TheraSuit

 • Poskytuje hlubokou propriocepci
 • Znovu posiluje /resetuje CNS
 • Obnovuje ontogenetický vývoj
  • tonická flexe
  •  aktivace svalů jádra nezbytných pro stabilizaci
 • Poskytuje externí aktivaci svalů pro stabilizaci
 • Normalizuje svalový tonus
  • Obnovuje těžiště
  • Snižuje hypertonicitu
  • Ovlivňuje vestibulární systém
  • Aktivuje posturální svaly
 • Mění biomechanické postavení
 • Poskytuje dynamickou nápravu
 • Napravuje stereotyp chůze
 • Zlepšuje rovnováhu a koordinaci
 • Ovlivňuje nekontrolované ataktické, athetické a dystonické pohyby
 • Zlepšuje povědomí o vlastní těle a (jeho poloze v) prostoru
 • Podporuje kontrolu hlavy a trupu
 • Napomáhá zvýšení hustoty kostní tkáně pomocí dynamické aktivity svalů
 • Rozvíjí orofaciální svalstvo a oromotoriku - svalové skupiny umožňující jedinečnou, specificky lidskou funkci, a tou je řeč

Indikace

 • Mozková obrna
 • Opožděný vývoj
 • Vývojové poruchy koordinace
 • Úrazy mozku
 • Mozková mrtvice
 • Hypertonicita
 • Hypotonicita
 • Dyskyneze – ataxie, athetosis, dystonie
 • Jiné neprogresvní neurologické poruchy a syndromy (Spina Bifida, poranění páteřní míchy, Downův syndrom)

Kontraindikace:

 • Progresivní genetické nebo metabolické poruchy
 • Poškození kloubů (kyčle, páteř, kolena, nohy)
 • Těžká osteopenie /osteoporosis
 • Ztráta strukturální integrity (těžká subluxace, těžká skolióza, kontraktury kloubů)

Kdy je potřeba dbát zvýšené opatrnosti

 • Hypertenze
 • Srdeční choroby
 • Nekontrolovatelné záchvaty epilepsie
 • Subluxace kyčlí
 • Metabolické poruchy
 • Hydrocephalus (VP dreny)
 • Potíže s ledvinami
 • Snížená hustota kostní tkáně

Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Novinky

 • Nové rehabilitační pomůcky

  30.9.2019

  Pořídili jsme nové rehabilitační pomůcky - další obleček TheraSuit, oblečky UpSee všech velikostí a chodítko Crocodille, které pomáhají klientům s oporou při nácviku chůze. Děkujeme společnosti GEMO a.s. za finanční podporu při nákupu těchto rehabilitačních pomůcek!

  Upsee_firefly_product_image3

 • Dobroběh na podporu klientů Jitrocele

  17.9.2019

  Výtěžek z Dobroběhu v hodnotě 29.952,- Kč jsme dnes obdrželi na interní čísla účtů klientů Jitrocele. Každý ze 16 klientů Jitrocele, kteří mají u Dobrého místa pro život svou prezentaci a variabilní symbol, obdržel 1.872,- Kč na svůj rehabilitační program. Tento příspěvek bude uveden ve kvartálním vyúčtování za Q3/2019. 

  Za Jitrocel tým a naše klienty děkujeme Dobrému místu pro život za organizaci této skvělé akce! smile

 • Dobroběh 15.9.2019

  23.8.2019

  V neděli 15.9.2019 od 13:30 proběhne akce Dobroběh na podporu klientů Jitrocele. Svou účastí uděláte nejen něco pro své zdraví, ale podpoříte i rehabilitace klientů v našem rehabilitačním centrul. Za všechny klienty děkujeme organizátorům do Dobrého místa pro život a Rádiu Haná! Více informací zde:
  http://www.dobremistoprozivot.cz/dobrobeh-2019

  Dobrobeh_2019_plakat3

 • Podiatrie a léčba plochonoží

  24.5.2019

  Již brzy uvedeme novou službu "Podiatrie a léčba plochonoží". Tato služba vhodně doplní naše terapie určené hendikepovaným dětem, zejména dětem s DMO.  Noha dítěte se určitým způsobem vyvíjí a roste. U dítěte s DMO se však vyvíjí odlišně. Včasná diagnostika a následně vhodně zvolená terapie umožní poskytnout noze dítěte s DMO možnost vyvíjet se a prožít to, pro co byla noha primárně stvořena. Právě instalujeme speciální podiatrické zařízení - podoskop s HD kamerou a se záznamovým zařízením, které nám umožní záznamy vyšetření v podobě snímku či videa s odstupem času průběžně porovnávat a sledovat tak vývoj chodidla. Více o terapii zde.

  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu!

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

JITROCEL rehabilitační centrum

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100,  +420 588 505 021

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.