Senzomotorická terapie

Senzomotorická terapie je vhodná jako součást intenzivní neurorehabilitace neurologických klientů.  V lokomočním centru jsme vytvořili speciální motivační senzorickou dráhu, kterou klienti prochází nebo projíždějí buď v kosmickém oblečku s dopomocí nebo samostatně nebo i na invalidním vozíku a senzorické pomůcky umístěné po stranách této dráhy je zábavnou formou motivují k dotyku, prozkoumání a pohybu k další pomůcce. Tato terapie rozvíjí u dětí formou zábavného aktivního hraní jejich nezralou nebo nedostatečně diferencovanou nervovou soustavu. Jedná se o nabídku aktivit, které si dítě vybere samo, aby ho aktivita bavila. Na základě dobrovolnosti můžeme okamžitě pozorovat zlepšené chování. Zdravý mozek si smyslovou integraci vytváří samovolně. Naproti tomu mozek, který byl nepříznivě zasažen, potřebuje podnětů více, aby došlo k normalizaci vlastního smyslového vnímání.
SID (smyslová integrační dysfunkce) je neurologická porucha, při které mozek není schopen přesně zpracovávat některé informace, které obdržel prostřednictvím smyslů. Tato disfunkce se projevuje u velké části neurologických klientů ( neurologická onemocnění, DMO, jiná postižení mozku). Senzomotorické terapie založené na senzorické integraci a výchově mají nesporný vliv na celkový vývoj osobnosti jedince. Vše, co lze vnímat smysly, podněcuje naše tělo k aktivitě, tedy i k získávání nových motorických dovedností, které si obzvláště osoby s kombinovaným postižením osvojují velmi obtížně a pomalu. Senzomotorická výchova, která se opírá především o smyslové vnímání, preferuje přímý kontakt pacientů se skutečností. Využívá a rozvíjí zrak, sluch, čich, chuť, hmat.

Novinky

 • Ceny pro rok 2020

  31.10.2019

  Asi všichni registrujete jakým způsobem rostou ceny služeb, odborných školení, materiálu a jak se poslední dobou zvyšují mzdy. V sektoru zdravotnictví dochází každý rok k plošnému navyšování mezd, na které musíme také reagovat.  Tyto zvýšené náklady bohužel musíme částečně promítnout do zvýšení cen našich služeb s platností od 1.1.2020.   I v roce 2020 vám budeme pomáhat se zajištěním financování podporou projektů Krajského úřadu Olomouc, DMPŽ a dárců konkrétních rehabilitačních programů. I po zvýšení cen budou ceny neurorehabilitačních cvičení zahrnovat jak fyzioterapeuta, tak i odborného asustenta.  Děkujeme za pochopení.

 • Nové rehabilitační pomůcky

  30.9.2019

  Pořídili jsme nové rehabilitační pomůcky - další obleček TheraSuit, oblečky UpSee všech velikostí a chodítko Crocodille, které pomáhají klientům s oporou při nácviku chůze. Děkujeme společnosti GEMO a.s. za finanční podporu při nákupu těchto rehabilitačních pomůcek!

  Upsee_firefly_product_image3

 • Dobroběh na podporu klientů Jitrocele

  17.9.2019

  Výtěžek z Dobroběhu v hodnotě 29.952,- Kč jsme dnes obdrželi na interní čísla účtů klientů Jitrocele. Každý ze 16 klientů Jitrocele, kteří mají u Dobrého místa pro život svou prezentaci a variabilní symbol, obdržel 1.872,- Kč na svůj rehabilitační program. Tento příspěvek bude uveden ve kvartálním vyúčtování za Q3/2019. 

  Za Jitrocel tým a naše klienty děkujeme Dobrému místu pro život za organizaci této skvělé akce! smile

 • Nové obchodní podmínky od 1.11.2019

  31.8.2019

  Od 1.11.2019 vejdou v platnost nové obchodní podmínky. Změny najdete zejména v článku IV. pro služby rehabilitace a masáže. Plné znění naleznete na webu zde,  obchodní podmínky jsou dále veřejně dostupné na recepci naši společnosti.

« Novější | Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.