Senzomotorická terapie

Senzomotorická terapie je vhodná jako součást intenzivní neurorehabilitace neurologických klientů.  V lokomočním centru jsme vytvořili speciální motivační senzorickou dráhu, kterou klienti prochází nebo projíždějí buď v kosmickém oblečku s dopomocí nebo samostatně nebo i na invalidním vozíku a senzorické pomůcky umístěné po stranách této dráhy je zábavnou formou motivují k dotyku, prozkoumání a pohybu k další pomůcce. Tato terapie rozvíjí u dětí formou zábavného aktivního hraní jejich nezralou nebo nedostatečně diferencovanou nervovou soustavu. Jedná se o nabídku aktivit, které si dítě vybere samo, aby ho aktivita bavila. Na základě dobrovolnosti můžeme okamžitě pozorovat zlepšené chování. Zdravý mozek si smyslovou integraci vytváří samovolně. Naproti tomu mozek, který byl nepříznivě zasažen, potřebuje podnětů více, aby došlo k normalizaci vlastního smyslového vnímání.
SID (smyslová integrační dysfunkce) je neurologická porucha, při které mozek není schopen přesně zpracovávat některé informace, které obdržel prostřednictvím smyslů. Tato disfunkce se projevuje u velké části neurologických klientů ( neurologická onemocnění, DMO, jiná postižení mozku). Senzomotorické terapie založené na senzorické integraci a výchově mají nesporný vliv na celkový vývoj osobnosti jedince. Vše, co lze vnímat smysly, podněcuje naše tělo k aktivitě, tedy i k získávání nových motorických dovedností, které si obzvláště osoby s kombinovaným postižením osvojují velmi obtížně a pomalu. Senzomotorická výchova, která se opírá především o smyslové vnímání, preferuje přímý kontakt pacientů se skutečností. Využívá a rozvíjí zrak, sluch, čich, chuť, hmat.

Novinky

 • Podiatrie a léčba plochonoží

  24.5.2019

  Již brzy uvedeme novou službu "Podiatrie a léčba plochonoží". Tato služba vhodně doplní naše terapie určené hendikepovaným dětem, zejména dětem s DMO.  Noha dítěte se určitým způsobem vyvíjí a roste. U dítěte s DMO se však vyvíjí odlišně. Včasná diagnostika a následně vhodně zvolená terapie umožní poskytnout noze dítěte s DMO možnost vyvíjet se a prožít to, pro co byla noha primárně stvořena. Právě instalujeme speciální podiatrické zařízení - podoskop s HD kamerou a se záznamovým zařízením, které nám umožní záznamy vyšetření v podobě snímku či videa s odstupem času průběžně porovnávat a sledovat tak vývoj chodidla. Více o terapii zde.

  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu!

 • Žádost o financování neurorehabilitace

  21.5.2019

  Žádost o poskytnutí dotace je dostupná na webu spolku "Jitro - sdružení rodičů a přátel postižených dětí, kde stačí

  vyplnit jednoduchý online formulář.

  Neváhejte, v první fázi budou vyřizovany žádosti o financování terapií, které budou plánované na letní prázdniny. Poskytovatelem dotace je Olomoucký kraj  a spolek "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí".

 • Pomoc s financováním neurorehabilitace 2019

  7.5.2019

  Ve spolupráci s Olomouckým krajem a spolkem "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí" můžete i v roce 2019 čerpat dotaci na intenzivní neurorehabilitační terapii. Podmínkou je věk klienta do 18-ti let, trvalé bydliště v Olomouckém kraji a finanční spoluúčast klienta. Další informace k dotačnímu programu včetně výše spoluúčasti zveřejníme, jakmile nám budou tyto informace potvrzeny.  Žádost o poskytnutí dotace bude dostupná online na webu jitro-sdruzeni.cz na přelomu května a června. 

 • Pomoc s financováním neurorehabilitace 2018

  15.10.2018

  Ve spolupráci s Olomouckým krajem a spolkem "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí" můžete čerpat dotaci až 40.000,- Kč na intenzivní neurorehabilitační terapii. Podmínkou je věk klienta do 18-ti let, trvalé bydliště v Olomouckém kraji a vaše 10% spoluúčast. Dotace je určena pro terapie poskytnuté od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle cen uvedených na oficiálních webových stránkách rehabilitačního centra. Žádost o poskytnutí dotace je dostupná na naši recepci - recepce@jitrocel.cz, telefon: 735 171 100.

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Lokomoční centrum JITROCEL

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100,  +420 588 505 021

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.