Senzomotorická terapie

Senzomotorická terapie je vhodná jako součást intenzivní neurorehabilitace neurologických klientů.  V lokomočním centru jsme vytvořili speciální motivační senzorickou dráhu, kterou klienti prochází nebo projíždějí buď v kosmickém oblečku s dopomocí nebo samostatně nebo i na invalidním vozíku a senzorické pomůcky umístěné po stranách této dráhy je zábavnou formou motivují k dotyku, prozkoumání a pohybu k další pomůcce. Tato terapie rozvíjí u dětí formou zábavného aktivního hraní jejich nezralou nebo nedostatečně diferencovanou nervovou soustavu. Jedná se o nabídku aktivit, které si dítě vybere samo, aby ho aktivita bavila. Na základě dobrovolnosti můžeme okamžitě pozorovat zlepšené chování. Zdravý mozek si smyslovou integraci vytváří samovolně. Naproti tomu mozek, který byl nepříznivě zasažen, potřebuje podnětů více, aby došlo k normalizaci vlastního smyslového vnímání.
SID (smyslová integrační dysfunkce) je neurologická porucha, při které mozek není schopen přesně zpracovávat některé informace, které obdržel prostřednictvím smyslů. Tato disfunkce se projevuje u velké části neurologických klientů ( neurologická onemocnění, DMO, jiná postižení mozku). Senzomotorické terapie založené na senzorické integraci a výchově mají nesporný vliv na celkový vývoj osobnosti jedince. Vše, co lze vnímat smysly, podněcuje naše tělo k aktivitě, tedy i k získávání nových motorických dovedností, které si obzvláště osoby s kombinovaným postižením osvojují velmi obtížně a pomalu. Senzomotorická výchova, která se opírá především o smyslové vnímání, preferuje přímý kontakt pacientů se skutečností. Využívá a rozvíjí zrak, sluch, čich, chuť, hmat.

Novinky

 • Nové rehabilitační pomůcky

  30.9.2019

  Pořídili jsme nové rehabilitační pomůcky - další obleček TheraSuit, oblečky UpSee všech velikostí a chodítko Crocodille, které pomáhají klientům s oporou při nácviku chůze. Děkujeme společnosti GEMO a.s. za finanční podporu při nákupu těchto rehabilitačních pomůcek!

  Upsee_firefly_product_image3

 • Dobroběh na podporu klientů Jitrocele

  17.9.2019

  Výtěžek z Dobroběhu v hodnotě 29.952,- Kč jsme dnes obdrželi na interní čísla účtů klientů Jitrocele. Každý ze 16 klientů Jitrocele, kteří mají u Dobrého místa pro život svou prezentaci a variabilní symbol, obdržel 1.872,- Kč na svůj rehabilitační program. Tento příspěvek bude uveden ve kvartálním vyúčtování za Q3/2019. 

  Za Jitrocel tým a naše klienty děkujeme Dobrému místu pro život za organizaci této skvělé akce! smile

 • Dobroběh 15.9.2019

  23.8.2019

  V neděli 15.9.2019 od 13:30 proběhne akce Dobroběh na podporu klientů Jitrocele. Svou účastí uděláte nejen něco pro své zdraví, ale podpoříte i rehabilitace klientů v našem rehabilitačním centrul. Za všechny klienty děkujeme organizátorům do Dobrého místa pro život a Rádiu Haná! Více informací zde:
  http://www.dobremistoprozivot.cz/dobrobeh-2019

  Dobrobeh_2019_plakat3

 • Podiatrie a léčba plochonoží

  24.5.2019

  Již brzy uvedeme novou službu "Podiatrie a léčba plochonoží". Tato služba vhodně doplní naše terapie určené hendikepovaným dětem, zejména dětem s DMO.  Noha dítěte se určitým způsobem vyvíjí a roste. U dítěte s DMO se však vyvíjí odlišně. Včasná diagnostika a následně vhodně zvolená terapie umožní poskytnout noze dítěte s DMO možnost vyvíjet se a prožít to, pro co byla noha primárně stvořena. Právě instalujeme speciální podiatrické zařízení - podoskop s HD kamerou a se záznamovým zařízením, které nám umožní záznamy vyšetření v podobě snímku či videa s odstupem času průběžně porovnávat a sledovat tak vývoj chodidla. Více o terapii zde.

  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu!

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

JITROCEL rehabilitační centrum

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100,  +420 588 505 021

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.