Podiatrie a léčba plochonoží

Tato terapie vhodně doplňuje naše terapie určené hendikepovaným dětem, zejména dětem s DMO.  Noha dítěte se určitým způsobem vyvíjí a roste. U dítěte s DMO se však vyvíjí odlišně a záleží nejen na typu a míře postižení, zevních podmínkách a terapii, která je dítěti poskytována, jak se tato noha nakonec vyvine. Včasná diagnostika a následně vhodně zvolená terapie umožní poskytnout noze dítěte s DMO možnost vyvíjet se a prožít to, pro co byla noha primárně stvořena - tedy získávání senzorických informací, uchopování terénu, akceptaci přenosu zatížení a generování sil pro udržování balance nebo pro produkci lokomoce a využít k tomu všechny dostupné prostředky. Na základě správného nastavení chodidla a kotníku dosáhneme optimálního zatížení dalších nosných kloubů – kolen, kyčlí a celého osového orgánu (pánve, páteře a hlavy), snížíme omezení jejich přetěžování a opotřebovávání. Pozitivně se výše uvedená skutečnost odrazí na správném postoji a držení těla.
Podmínkou pro poskytování správné terapie je přesná a detailní diagnostika, pro kterou jsme vybaveni speciálním podiatrickým zařízením - podoskopem s HD kamerou a se záznamovým zařízením. Umožňuje nám zhodnocení klenutí aker horní i dolní končetiny, nepřímo stanovit rozložení tlaků na akru a hodnotit také chování aker v dynamických situacích (podřep, stoj na jedné dolní končetině, klik, přenesení váhy na horní končetiny atd.). Záznamy vyšetření v podobě snímku či videa lze s odstupem času průběžně porovnávat a sledovat tak vývoj chodidla. Tyto přístroje můžeme využít nejen u klientů s neurologickým, ortopedickým nebo vertebrogenním onemocněním, ale i u dětí s opožděným psychomotorickým vývojem či u aktivních sportovců.

Novinky

 • Podiatrie a léčba plochonoží

  24.5.2019

  Již brzy uvedeme novou službu "Podiatrie a léčba plochonoží". Tato služba vhodně doplní naše terapie určené hendikepovaným dětem, zejména dětem s DMO.  Noha dítěte se určitým způsobem vyvíjí a roste. U dítěte s DMO se však vyvíjí odlišně. Včasná diagnostika a následně vhodně zvolená terapie umožní poskytnout noze dítěte s DMO možnost vyvíjet se a prožít to, pro co byla noha primárně stvořena. Právě instalujeme speciální podiatrické zařízení - podoskop s HD kamerou a se záznamovým zařízením, které nám umožní záznamy vyšetření v podobě snímku či videa s odstupem času průběžně porovnávat a sledovat tak vývoj chodidla. Více o terapii zde.

  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu!

 • Žádost o financování neurorehabilitace

  21.5.2019

  Žádost o poskytnutí dotace je dostupná na webu spolku "Jitro - sdružení rodičů a přátel postižených dětí, kde stačí

  vyplnit jednoduchý online formulář.

  Neváhejte, v první fázi budou vyřizovany žádosti o financování terapií, které budou plánované na letní prázdniny. Poskytovatelem dotace je Olomoucký kraj  a spolek "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí".

 • Pomoc s financováním neurorehabilitace 2019

  7.5.2019

  Ve spolupráci s Olomouckým krajem a spolkem "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí" můžete i v roce 2019 čerpat dotaci na intenzivní neurorehabilitační terapii. Podmínkou je věk klienta do 18-ti let, trvalé bydliště v Olomouckém kraji a finanční spoluúčast klienta. Další informace k dotačnímu programu včetně výše spoluúčasti zveřejníme, jakmile nám budou tyto informace potvrzeny.  Žádost o poskytnutí dotace bude dostupná online na webu jitro-sdruzeni.cz na přelomu května a června. 

 • Pomoc s financováním neurorehabilitace 2018

  15.10.2018

  Ve spolupráci s Olomouckým krajem a spolkem "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí" můžete čerpat dotaci až 40.000,- Kč na intenzivní neurorehabilitační terapii. Podmínkou je věk klienta do 18-ti let, trvalé bydliště v Olomouckém kraji a vaše 10% spoluúčast. Dotace je určena pro terapie poskytnuté od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle cen uvedených na oficiálních webových stránkách rehabilitačního centra. Žádost o poskytnutí dotace je dostupná na naši recepci - recepce@jitrocel.cz, telefon: 735 171 100.

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Lokomoční centrum JITROCEL

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100,  +420 588 505 021

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.