Orofaciální terapie (Logopedie+Fyzioterapie)

Rozšířili jsme naše služby o terapii orofaciální oblasti - oro (ústa), facies (obličej).

Orofaciální terapie propojuje prvky logopedické s náhledy  fyzioterapeutickými. Je velice přínosná pro klienty s  dětskou mozkovou obrnou, mentálním postižením, autismem, klienty po traumatu mozku, klienty s degenerativním onemocněním a dalšími neurologickými diagnózami.

Zaměřuje se na úpravu tonu v obličeji a ústech. Učí jedince správně umístit a  použít čelist, rty i jazyk  a upravit senzitivitu obličeje a úst. Věnuje se nácviku správného sání, polykání, později žvýkání a rozvoji svalstva mluvidel.

Orofaciální terapie nabízí speciální cvičební postupy pro klienty, kteří neprofitují  z klasické logopedické terapie využívající vizuální a auditivní klíč  („Podívej se na mě, poslouchej a řekni to jako já.“), a kteří nejsou schopni využít specifickou instrukci  k produkci požadovaného řečového zvuku ( „Zavři rty a řekni „m“").  Terapie umožňuje klientům s dysartrií, dyspraxií a myofunkčními poruchami facilitovat pohyb prostřednictvím  stimulace dostupných smyslových vjemů.

Tyto postupy lze velmi úspěšně  použít i  při terapii dětí, kterým nepomáhá klasická logopedická péče, např. potíže s výslovností hlásek „l" , „r“, „s“, „ř" a jiných.

Orofaciální terapie využívá a kombinuje terapeutické systémy, které vychází ze znalostí neurologického vývoje  motorického a řečového. Například - psychomotorická cvičení, myofunkční terapie, OPT (terapie orální pozice), měkké a mobilizační techniky, TUI-NA čínská komplementární terapie a elektroakupunktura, bazální a orofaciální stimulace, reflexní terapie a jiné.

Nabízí spoustu logopedických a fyzioterapeutických pomůcek a propojuje tak obor logopedie s fyzioterapií. Klienti pomocí přesně daných instrukcí nacvičují nejprve pohyb orofaciálních struktur s využitím speciálních pomůcek. Poté daný pohyb provádí bez pomůcky a nakonec se učí jak tuto dovednost využít a vylepšit  při příjmu potravy, jak zvýšit preciznost pohybů při řeči a maximalizovat tak srozumitelnost komunikace.

Indikace:

* potíže s příjmem potravy (sání, žvýkání, polykání), hypersalivace

* komunikační obtíže na základě neuromotorického postižení mluvidel

* poruchy orální senzitivity

* funkční poruchy (svalové dysbalance v orofaciální oblasti, vadné držení těla vedoucí k chybnému postavení čelisti, svalové dystonie…)

* poúrazové stavy (stavy po frakturách, distorzích, luxacích…)

* pooperační stavy (endoprotézy temporomandibulárního kloubu, čelistní chirurgie, ortodoncie, operace mozku, popáleniny, karcinom hlavy a krku…)

* neurologická onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách s projevy dysartrie, dysfázie, roztroušená skleróza mozkomíšní, dětské mozkové obrny, parézy hlavových nervů, dyspraxie, poruchy funkce jazyka…)

* degenerativní a metabolická onemocnění, popáleniny v orofaciální oblasti 

* syndromová onemocnění (poruchy dýchání, spánku…)

* akutní i chronické bolesti, migrény, tinnitus

* poruchy senzorické funkce (schopnost přijímat, zpracovat a odpovědět na stimuly prostředí)

* potíže při ortodontické terapii, preventivní péče

Orofaciální motorika je nástrojem k získávání informací, nástrojem příjmu potravy a později i nástrojem řeči. Jejím správným a kvalitním funkcím je proto třeba věnovat patřičnou pozornost, dle individuálních potřeb klienta.

Novinky

 • Podiatrie a léčba plochonoží

  24.5.2019

  Již brzy uvedeme novou službu "Podiatrie a léčba plochonoží". Tato služba vhodně doplní naše terapie určené hendikepovaným dětem, zejména dětem s DMO.  Noha dítěte se určitým způsobem vyvíjí a roste. U dítěte s DMO se však vyvíjí odlišně. Včasná diagnostika a následně vhodně zvolená terapie umožní poskytnout noze dítěte s DMO možnost vyvíjet se a prožít to, pro co byla noha primárně stvořena. Právě instalujeme speciální podiatrické zařízení - podoskop s HD kamerou a se záznamovým zařízením, které nám umožní záznamy vyšetření v podobě snímku či videa s odstupem času průběžně porovnávat a sledovat tak vývoj chodidla. Více o terapii zde.

  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu!

 • Žádost o financování neurorehabilitace

  21.5.2019

  Žádost o poskytnutí dotace je dostupná na webu spolku "Jitro - sdružení rodičů a přátel postižených dětí, kde stačí

  vyplnit jednoduchý online formulář.

  Neváhejte, v první fázi budou vyřizovany žádosti o financování terapií, které budou plánované na letní prázdniny. Poskytovatelem dotace je Olomoucký kraj  a spolek "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí".

 • Pomoc s financováním neurorehabilitace 2019

  7.5.2019

  Ve spolupráci s Olomouckým krajem a spolkem "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí" můžete i v roce 2019 čerpat dotaci na intenzivní neurorehabilitační terapii. Podmínkou je věk klienta do 18-ti let, trvalé bydliště v Olomouckém kraji a finanční spoluúčast klienta. Další informace k dotačnímu programu včetně výše spoluúčasti zveřejníme, jakmile nám budou tyto informace potvrzeny.  Žádost o poskytnutí dotace bude dostupná online na webu jitro-sdruzeni.cz na přelomu května a června. 

 • Pomoc s financováním neurorehabilitace 2018

  15.10.2018

  Ve spolupráci s Olomouckým krajem a spolkem "Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí" můžete čerpat dotaci až 40.000,- Kč na intenzivní neurorehabilitační terapii. Podmínkou je věk klienta do 18-ti let, trvalé bydliště v Olomouckém kraji a vaše 10% spoluúčast. Dotace je určena pro terapie poskytnuté od 1.1.2018 do 31.12.2018 dle cen uvedených na oficiálních webových stránkách rehabilitačního centra. Žádost o poskytnutí dotace je dostupná na naši recepci - recepce@jitrocel.cz, telefon: 735 171 100.

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Lokomoční centrum JITROCEL

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100,  +420 588 505 021

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.