Logopedie

V logopedické péči našich klientů dbáme rozvoj komunikačních schopnosti nejen pomocí orálních metod, ale i pomocí obrázkových či předmětových systémů, fotografií, zástupných předmětů, počítače – dle individuálních potřeb dítěte. Využívány jsou různé terapeutické metodiky, např. prvky senzomotorické a orofaciální stimulace, myofunkční terapie, terapie orální pozice a Bobath konceptu z pohledu logopeda. Stimulace je zaměřena na rozvoj psychických funkcí prostřednictvím smyslových vjemů a počitků, především na cílevědomé vytváření vztahů vnímání, myšlení a řeči. Terapií rozvíjíme jednotlivé smyslové analyzátory a jejich funkce, které jsou podmínkou správného vnímání, koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace a základem pro vytváření představ a pojmů. Dochází k rozvoji CNS a hnacím motorem je motivace. Paralelně dochází k rozvoji motorickému.   Zdůrazněna je důležitost opakovaně procvičovat zrakové, sluchové, čichové a chuťové receptory, hmat, vizuomotoriku a prostorovou orientaci, a to vždy na konkrétním názorném materiálu a v konkrétních situacích. Při všech námi nabízených specializovaných terapiích je nutné užívání speciálních pomůcek např. na rozvoj sání, žvýkání, polykání, tvoření hlasu při křiku, pláči i smíchu, ale také pomůcek pro multisenzorickou stimulaci, které zajistí stálý přísun impulsů do CNS, a tím i tvorbu nových neuronálních drah.

Propojením logopedie s fyzioterapií zdokonalujeme jak úroveň motoriky, tak i schopnosti komunikace a verbálního vyjadřování.

Cílem terapie je eliminace či zmírnění níže uvedených charakteristických znaků, které osobu s narušením motorického vývoje provází:

● závislost na jiné osobě

● omezená expanze do širšího prostředí

● omezení v oblasti stimulace (odkázáno na přísun podnětů druhou osobou), vázne rozvoj všech poznávacích procesů, osamostatňování v oblasti poznávání je značně závislé na porozumění a podpoře pečující osoby,

● snížená aktivační úroveň vede k menšímu zájmu o stimulaci nebo preferování stimulů, které se jeví snadněji dostupné,

● omezené možnosti získávání nových zkušenosti

● omezené zkušenosti vedou k pocitu ohrožení, nejistoty, což vede dítě ke stereotypu, pasivitě, závislosti na dospělé osobě,

● omezené možnosti v navazování nových kontaktů,

● vázne rozvoj poznávacích procesů,

● komunikační obtíže na základě motorického postižení mluvidel vedou k omezení sociálního kontaktu a následné stagnaci vlastní socializace,

● na základě motorické poruchy vázne proces emancipace (uvědomění si sebe sama) což je dáno právě onou závislostí na druhé osobě, dítě nemá možnost jakýmkoliv způsobem se prosadit,

● pasivita a závislost se negativně projevují i v oblasti autoregulace 

Aktuality a novinky

 • Tisková konference 5.10.2017, 10:00 - soubor ke stažení

  5.10.2017

  Tiskova-zprava_jitrocel_5-10-2017

 • Tisková konference 5.10.2017, 10:00

  4.9.2017

  Ve čtvrtek 5.10. v 10:00 slavnostně otevřeme nové lokomoční centrum Jitrocel, za účasti médií, zástupců kraje a města, partnerů a sponzorů představíme formou tiskové konference nové rehabilitační centrum a naše plány pro následující období.

 • Den otevřených dveří 5.10.2017 11:00-15:00

  4.9.2017

  Čtvrtek 5.10.2017 jsme si vyhradili na oficiální otevření lokomočního centra, v 11.00 bude končit tisková konference a hned po ní  nabídneme našim klientům ukázky nově vybavených prostor, demoukázky instalovaných závěsných zařízení, vybavení pro terapii TheraSuit, rehabilitační chodník, dynamický vertikalizátor, nový 4-cestný motomed a spoustu dalších rehabilitačních pomůcek.  Srdečně všechny zveme na dobrou kávu a prohlídku lokomočního centra!

 • Instalace rehabilitační techniky

  28.8.2017

  Celý srpen jsme věnovali přípravám na otevření nového Lokomočního centra, rekonstruovali jsme sociální zařízení u infrasauny, instalovali novou počítačovou sít včetně nové WiFi pro klienty, připravili jsme prostory v původní tělocvičně na instalaci nové rehabilitační techniky a nyní finišujeme s montáží  rehabilitačních zařízení tak, abychom mohli v září 2017 zahájit poskytování služeb - v první řadě pro naše stávající klienty z Jitra a Creda.

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Lokomoční centrum JITROCEL

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100,  +420 588 505 021

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.