Ceny rehabilitačních služeb a masáží

délka služby v minutách: 20' 30' 45' 60' 90´ 120´ 150' 180´ týden
                   
Vyšetření (vstupní nebo kontrolní) 190 Kč   390 Kč            
Fyzioterapie  
 
490 Kč 570 Kč 730 Kč        
Neurorehabilitace* (1 fyzioterapeutka + volitelně 1 odborný asistent)     600 Kč 690 Kč 1.030 Kč 1.380 Kč  1.720 K4 2070 Kč  
Neurorehabilitace*  (druhá fyzioterapeutka)      250 Kč 300 Kč 450 Kč  600 Kč 750 K4 900 Kč  
1 týden neurorehabilitace (5x 3,5 hod, 1 fyzioterapeutka + volitelně 1 odborný asistent)                 12.000 Kč
1 týden neurorehabilitace vč ergoterapie (5x 5,4 hod, 1 fyzioterapeutka + volitelně 1 odborný asistent)                 18.600 Kč
Klasická masáž,   350 Kč  440 Kč  520 Kč 680 Kč 990 Kč      
Ajurvéda, Shiatsu, Lymfa, Dornova, lávové kameny    400 Kč 490 Kč  570 Kč 730 Kč 1.040 Kč      
Elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie (účtuje se po minutách, 1 min á 5 Kč) 75 Kč 150 Kč              
Kineziotaping,  aplikace 20 min á 100 Kč + 1 cm pásky = 2 Kč 100 Kč 150 Kč              
Infrasauna pro jednu osobu k masáži nebo fyzioterapii 80 Kč                
Použití termo-podložky Biomat během fyzioterapie/cvičení   40 Kč 50 Kč 60 Kč 90 Kč 120 Kč      
* Součástí neurorehabilitace je na míru zpracovaný rehabilitační program, který může obsahovat výběr z těchto terapiií: manuální terapie, TheraSuit, Bobath koncept, ACT, prvky ergoterapie, senzomotorická stimulace, nácvik stoje – dynamický vertikalizátor, rehabilitační chodník, motomed, elektroléčba, oxygenoterapie, masáže, terapeutické krmení, bazální stimulace, infrasauna nebo podložka Biomat.          

 

Novinky

 • Oznámení o změně názvu společnosti

  6.11.2019

  S účin­ností od 5. listopadu 2019 dochází ke změně  názvu spo­leč­nosti Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.   (IČ: 29394139). Od výše uve­de­ného data vystu­puje spo­leč­nost pod novým názvem: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

  Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.  V minu­losti uza­vřené smlouvy jsou nadále platné. Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi Vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.  Žádáme všechny naše  part­nery,  aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název. Děkujeme,

   

 • Změna názvu společnosti

  5.11.2019

  Již od roku 2017 používáme obchodní název společnosti Jitrocel rehabilitační centrum.   Nyní jsme se rozhodli pro změnu názvu společnosti  na tento již používaný obchodní název. Nový název je kratší, pro klienty lépe zapamatovatelný a správně vystihuje hlavní zaměření naš společnosti.  JITROCEL v názvu totiž znamená historické propojení se zakladatelem společnosti, spolkem a skupinou firem JITRO  a nové vybudovaným pohybovým rehabilitačním centrem - CEntrem Lokomoce.  Nový název společnosti  platný od 5.11.2019 je: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

 • Nové rehabilitační pomůcky

  1.11.2019

  V průběhu září a října jsme nainstalovali nové rehabilitační pomůcky pro podiatrii - léčbu plochonoží, rehabilitační pomůcky pro terapie určené klientům s poruchou autistického spektra (PAS) a senzomotorické pomůcky pro terapie v rámci neurorehabilitace.  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu při nákupu těchto rehabilitačních pomůcek!

  Img_5352-kopie

 • Ceny pro rok 2020

  31.10.2019

  Asi všichni registrujete jakým způsobem rostou ceny služeb, odborných školení, materiálu a jak se poslední dobou zvyšují mzdy. V sektoru zdravotnictví dochází každý rok k plošnému navyšování mezd, na které musíme také reagovat.  Tyto zvýšené náklady bohužel musíme částečně promítnout do zvýšení cen našich služeb s platností od 1.1.2020.   I v roce 2020 vám budeme pomáhat se zajištěním financování podporou projektů Krajského úřadu Olomouc, DMPŽ a dárců konkrétních rehabilitačních programů. I po zvýšení cen budou ceny neurorehabilitačních cvičení zahrnovat jak fyzioterapeuta, tak i odborného asustenta.  Děkujeme za pochopení.

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.