Ceník rehabilitace smluvních klientů od 1.1.2020

Ceník rehabilitací pro smluvní klienty (podmínky níže):

Fyzioterapie, neurorehabilitace a ostatní Stnd Cena 2020 objemová sleva***

Cena po slevě

Poznámka
Vyšetření ( vstupní nebo kontrolní  až 20min ) 190 Kč 0 Kč 190 Kč  
Vyšetření ( vstupní nebo kontrolní  až 45min ) 390 Kč 0 Kč 390 Kč

Na základě splnění podmínek Smlouvy o poskytování rehabilitačních služeb ***

30 min masáž 300 Kč 130 Kč 170 Kč
0,75 hod (1x45min)  Odborná terapie na základě kineziologického rozboru, Synergická reflexní terapie, prvky Bobath konceptu 490 Kč 170 Kč 320 Kč
1 hod (1x60min)  Odborná terapie na základě kineziologického rozboru, Synergická reflexní terapie, prvky Bobath konceptu 570 Kč 160 Kč 410 Kč
1,5 hod (1x90min)  Odborná terapie na základě kineziologického rozboru, Synergická reflexní terapie, prvky Bobath konceptu 730 Kč 130 Kč 600 Kč

Jednorázový příplatek za cvičení v lokomočním centru ***
(dále jako "LC příplatek")

    90 Kč viz  **
Bloky cvičení v Lokomočním centru (TheraSuit, rehabilitační technika):        
1 hod (1x60min) TheraSuit a komplexni interdisciplinarni terapie* 690 Kč 190 Kč 500 Kč včetně LC příplatku
1,5 hod (1x90min) TheraSuit a komplexni interdisciplinarni terapie* 1030 Kč 340 Kč 690 Kč včetně LC příplatku
2 hod (2x60min) TheraSuit a komplexni interdisciplinarni terapie* 1 380 Kč 530 Kč 850 Kč včetně LC příplatku

* Součástí "interdisciplinární" terapie je na míru klientovi zpracovaný rehabilitační program, který obsahuje mix těchto terapiií: 
neuromobilizace, manuální terapie, TheraSuit, senzomotorická stimulace, nácvik stoje – dynamický vertikalizátor, rehabiliační chodník,  Motomed - Motren Duo 3, elektroléčba, oxygenoterapie, masáže, orofaciální rehabilitace, myofunkční terapie, bazální stimulace, infrasauna, nahřívání podložkou Biomat.
** LC příplatek zahrnuje i náklady na  asistenci 2. event. i 3. asistenta/terapeuta při přípravě cvičení a technika při zajištění přesunu, instalace a nastavení rehabilitačních pomůcek. Zapojení asistenta během cvičení určuje fyzioterapeut.

*** Smluvním klientem Jitrocele může být klient, který splňuje následující podmínky:

- klient nebo jeho opatrovník je členem spolku  JITRO sdružení rodičů a přátel postižených dětí
- krom služeb Jitrocele využívá služeb školy CREDO a/nebo stacionáře JITRO
- má domluvený dlouhodobý rehabilitační plán alespoň na 10 měsíců v roce
- hradí rehabilitaci předem zálohově
- nemá vůči Jitroceli závazky po splatnosti

zveřejněno 31.10.2019, platnost od 1.1.2020

Novinky

 • Jitrocel a koronavir

  23.3.2020

  Aktuální provoz: od 24.3.2020: naše zdravotnické zařízení má otevřeno každé dopoledne pro poskytování specializovaných rehabilitačních služeb. Připomínáme, že každý pacient/klient rehabilitace  včetně svého doprovodu musí během terapie používat roušky.    

  Naši pracovníci se řídí doporučeními, zvláště v oblasti hygieny a dalších preventivních opatření.  Stejný, odpovědný přístup očekáváme od našich klientů:  pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jste se vrátili z prostředí, kde bylo zvýšené riziko infikování koronavirem, dejte nám vědět telefonicky před Vaší návštěvou - domluvíme se na jiném termínu poskytnutí služeb.  Děkujeme za pochopení.    

 • Oznámení o změně názvu společnosti

  6.11.2019

  S účin­ností od 5. listopadu 2019 dochází ke změně  názvu spo­leč­nosti Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.   (IČ: 29394139). Od výše uve­de­ného data vystu­puje spo­leč­nost pod novým názvem: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

  Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností Centrum rehabilitačních služeb, člen skupiny Jitro s.r.o.  V minu­losti uza­vřené smlouvy jsou nadále platné. Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi Vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.  Žádáme všechny naše  part­nery,  aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název. Děkujeme,

   

 • Změna názvu společnosti

  5.11.2019

  Již od roku 2017 používáme obchodní název společnosti Jitrocel rehabilitační centrum.   Nyní jsme se rozhodli pro změnu názvu společnosti  na tento již používaný obchodní název. Nový název je kratší, pro klienty lépe zapamatovatelný a správně vystihuje hlavní zaměření naš společnosti.  JITROCEL v názvu totiž znamená historické propojení se zakladatelem společnosti, spolkem a skupinou firem JITRO  a nové vybudovaným pohybovým rehabilitačním centrem - CEntrem Lokomoce.  Nový název společnosti  platný od 5.11.2019 je: Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

 • Nové rehabilitační pomůcky

  1.11.2019

  V průběhu září a října jsme nainstalovali nové rehabilitační pomůcky pro podiatrii - léčbu plochonoží, rehabilitační pomůcky pro terapie určené klientům s poruchou autistického spektra (PAS) a senzomotorické pomůcky pro terapie v rámci neurorehabilitace.  Děkujeme Olomouckému kraji za finanční podporu při nákupu těchto rehabilitačních pomůcek!

  Img_5352-kopie

Starší »

Jitrocel

Kontaktujte nás

Jitrocel rehabilitační centrum s.r.o.

Mozartova 1175/43b, 779 00 Olomouc

E: recepce@jitrocel.cz

T: +420 735 171 100

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.